ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

~ Dünyada Yüksek Öğrenimi Geliştirmeyi Hedefliyoruz ~

Birlikte çalışmak, birbirimizi desteklemek ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmek yalnız elde edebileceğimizden çok daha fazlasını başarmamızı sağlar. En iyi ekiple ortaklık ve iş birliği, tüm dünyada erişilebilirlik, iletişim ağı ve başarılı sonuçlar kazandırır. Yeni kurulacak iş birlikleriyle uluslararası tanınmış akredite kurumları, üniversiteleri ve daha fazlasını programlarımıza dahil edebilmeyi hedefliyoruz.

Ortaklık Felsefesi

Birlikte çalışmak eğitim sorunlarını çözer, eğitim düzeyini ve niteliğini geliştirir. Global vizyon, dünyanın en iyi hibrid öğreniminin, sadece insanlarla, topluluklarla, destekçilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışarak hayata geçirilebileceğini savunur.

Global vizyon – bir yetişkinin içinde bulunduğu toplumdan küresel topluluğa kadar her aşamada, insanların eğitim hayatlarını değiştirmek ve etkili olmak için uzmanlarımızı ve kaynaklarımızı bir araya getirmeyi gerektirir. Bu anlayışla, bilgi ve eğitim düzeyinin geliştirilmesinde yükseköğretimin rolüne önem veriyoruz.

Karşılıklı fayda sağlama taahhüdü olan partnerlerimizle, güçlü ortaklıklar kurma konusunda iş birliği yapıyoruz. İş birliği prensiplerimiz; başkalarının katkılarına saygı duymak ve değer vermek, dinamikleri dikkatli yönetmek, birbirimizi anlamak ve duyarlı olmak, açık ve şeffaf iletişim kurmaktır. Partnerlerimiz ile artırdığımız iletişim ağları, farklı kaynaklar edinmemize ve bağlantılarımızı büyütmemize, handikaplı grupların kapasitesini desteklememize ve eğitim çalışmalarımızın etkisini yaygınlaştırmamıza imkân tanır.

Hizmetlerimizin kalitesi, karmaşık konuların derinlemesine anlaşılmasına dayanır. Ortaklıklar, yerel koşulların tam olarak anlaşılmasını sağlamak ve yerel ile küresel etkenler arasında bağlantılar kurmak için kritik öneme sahiptir.

Ortaklığın Temel İlkeleri

Karşılıklı hedefler: Birlikte çalışma net ve esnektir, ayrıca tüm ortaklar tarafından geçerliliği kabul edilmiştir.

Takım Çalışması: Verilen hizmetlerin zenginleştirilmesi adına her ortağın farklı potansiyeli ve kaynakları vardır.

Hedefe odaklanma: Ortaklar, önemli konularda ortak bir duruş için çalışma hedefini paylaşırlar.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik: Karşılıklı sorumlulukların yanı sıra, iş birliğinde başkalarına karşı da sorumluluğu paylaşmak.

Kişisel ilişkiler: Küresel iletişim ağları; yeni fikirlerin, karşılıklı işbirliğinin, öğrenmenin ve danışmanın, öğrenme konusunda kararlılığın geliştirilmesinde önemli kaynaklarıdır.

Univaf, ortakları ile iş birliğinin kazanımlarının değerlendirilmesi, geliştirilebilmesi ve değiştirebilmesi yönleri ile iş birliğini sınırlandırma veya sona erdirme seçeneklerine yönelik önlemler üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Ortaklık uygulamalarımızı ölçeklendirirken, küresel eğitim standartlarıyla tamamen uyumlu olduğundan emin olmak için gerekli tedbirleri almaktayız. Ortaklarımıza olan taahhütlerimizi yerine getirmenin bir parçası olan bu yaklaşım, yüksek öğrenimin geliştirilmesindeki tüm çalışmalarımız için geçerlidir.

Bizimle iş birliği yapmak isterseniz ortaklık başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

13 22